Jump to content

மான்

Wiktionary कडून
மான் (उच्चार:मान) -हरीण
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत : मान्
  • शब्दोच्चार : मान्,मान
  • शब्दार्थ :மான்=हरीण
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • इंग्रजी : Deer