மேற்கு

Wiktionary कडून
तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :मेर्कु
  • शब्दोच्चार :मेर्कु
  • समानार्थी :
  • शब्दार्थ :மேற்கு = पश्चिम,दिशा,पश्चिमदिशा
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

हे सुद्धा पहा[संपादन]