Add Buddy

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :मित्र समावेश करा
  • शब्दोच्चार :ऍड बडी
  • व्याकरण :
  • वाक्यात उपयोग:
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :