Add or Remove

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :