Jump to content

Copy

Wiktionary कडून

(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :प्रत बनवा

इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :प्रत
  • शब्दोच्चार :कॉपी
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ: