Jump to content

pes

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द झेक भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती