अतिसेवन

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एखाद्या पदार्थाचे जास्त प्रमाणात सेवन करणे.
  • अधिक माहिती :
  • समानार्थी शब्द : कीसन
  • इतर भाषेत उच्चार :इंग्रजी - Overdose
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
Blue Glass Arrow.svg शब्दाचे व्याकरण