Jump to content

खून

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :खून= हत्या, एखाद्या जीवाचा प्राण घेण्याची क्रिया
  • व्याकरण : नाम
  • लिंग : पुल्लिंग
  • वचन : एकवचन/अनेकवचन
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द