खेळ

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :खेळ= शारिरीक आणि बौद्धिक क्षमतांचा वापर करून नियमबद्ध अशा कृतींद्वारे केला जाणारा मानवी मनोरंजनाचा एक प्रकार
  • व्याकरण : नाम
• हे सुद्धा पहा
खेळाचे काही प्रकार