घोडा

Wiktionary कडून
घोडा
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :घोडा= एक प्राणी
  • व्याकरण : नाम

उत्पत्ती-[संपादन]

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द घोटकः

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द