थियेटर

Wiktionary कडून
  • मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:नाट्यगृह/*मनोगत संकेतस्थळ सदस्याने सुचवलेला शब्द:चित्रपटगृह