टोकाची पाने

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १५:२७, १९ जानेवारी २०२१ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

या पानांवर या Wiktionaryवरील इतर कुठल्याही पानाला जोडणारा दुवा नाही.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Absolute
 2. Boat
 3. Bracket
 4. Caption
 5. Current events
 6. Description of the project:
 7. Kabaddi
 8. Medallion
 9. Monolithic
 10. Motif
 11. Painting
 12. Pilaster
 13. Pillar
 14. Relief
 15. Rock-cut Temple
 16. Roof
 17. Sculpture
 18. Standard
 19. Term
 20. WVLAN
 21. Website address
 22. Widget
 23. Width
 24. Windows Platform)
 25. Word
 26. Work
 27. Workbook
 28. Workspaces
 29. Write
 30. XDMCP socket
 31. XML
 32. X Align
 33. ZIP கோப்பு
 34. Z அச்சு
 35. Zigzagline
 36. Zip/நகரம்
 37. Zip (அஞ்சல்) கோடு/நகரம்
 38. Zip Drive
 39. Zip கோடு
 40. Zipcode
 41. abandoned
 42. abandonment
 43. abc
 44. abstemious
 45. arch
 46. architecture
 47. archive
 48. art
 49. artistic antiquities
 50. authentication

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).