மராத்தி

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
Logo book2.png तमिळ शब्द ( हा शब्द तमिळ भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • देवनागरीत :मरात्ति
  • शब्दोच्चार : मरात्ती,मराट्टी
  • शब्दार्थ :மராத்தி= मराठी भाषा,मराठी- एक भारतीय मराठी ही इंडो-युरोपीय दक्षिण गटातील भाषा, एक भाषा आणि महाराष्ट्रगोवा या राज्यांची राजभाषाद
  • व्याकरण : नाम
• हे सुद्धा पहा