Jump to content

Anchor

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :नांगर
  • शब्दोच्चार :अँकर
  • व्याकरण : नाम
  • वाक्यात उपयोग:
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ :