Computer

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :संगणक

Logo book2.png इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : संगणक
  • शब्दोच्चार :कॉम्पुटर
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ: