Jump to content

Computer

Wiktionary कडून

(FUEL) कार्यशाळेने संगणक प्रणालीं करिता प्रमाणित शब्द :संगणक

इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : संगणक
  • शब्दोच्चार :कॉम्पुटर
  • व्याकरण :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
  • तमिळ: