Jump to content

अगरबत्ती

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एक सुगंधी जळाऊ काडी,अगर(अगरु) वापरुन केलेली बत्ती.
  • अधिक माहिती : सर्वसाधारणपणे पूजेच्या साहित्यात उदबत्तीचा वापर होतो,अगरु नावाच्या वनस्पतीच्या लाकडाचे बारीक कुट आणि बांसाच्या पातळ काड्या वापरुन केलेली एक वस्तु. हिचा उपयोग देवासमोर लाउन सुगंधासाठी करतात. मुळचा फारसी शब्द.

उत्पत्ती-[संपादन]

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द अगरु-वर्तिका

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण