Jump to content

धूपबत्ती

Wiktionary कडून
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : एक सुगंधी जळाऊ काडी,अगर(अगरु) वापरुन केलेली बत्ती.धूप कांडी
  • अधिक माहिती : सर्वसाधारणपणे पूजेच्या साहित्यात उदबत्तीचा वापर होतो, नावाच्या वनस्पतीच्या लाकडाचे बारीक कुट आणि बांसाच्या पातळ काड्या वापरुन केलेली एक वस्तु. हिचा उपयोग देवासमोर लाउन सुगंधासाठी करतात. मुळचा फारसी शब्द.
  • समानार्थी शब्द :उदबत्ती,अगरबत्ती
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण