गचांडी

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search
गचांडी
Logo book2.png मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द