Jump to content

गळा

Wiktionary कडून
गळा
मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती

उत्पत्ती-

[संपादन]

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द गलः

• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द