मिडियाविकी:Welcomecreation

Wiktionary कडून


सुस्वागतम् $1!

विक्शनरी सदस्य म्हणून आपले स्वागत आहे. आपले विक्शनरी खाते यशस्वीरित्या उघडण्यात आले आहे.


विक्शनरीच्या नवीन सदस्यांना उपयोगी पडतील अशा लेखांचे दुवे खाली उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत.

  1. तुमची माहिती आणि पसंती
  2. नवीन लेख कसा लिहावा
  3. लेखांचे संपादन कसे करावे