Marathi

Wiktionary कडून
इंग्रजी शब्द ( हा शब्द इंग्रजी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ :Marathi= मराठी भाषा,मराठी- एक भारतीय इंडो-युरोपीय दक्षिण गटातील भाषा ,
  • शब्दोच्चार : मराठी
  • व्याकरण : नाम
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द

[१]