अचंबा

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

चकित होणे

 • शब्द
  • मूळ शब्द

भाषा[संपादन]

 • शब्दाचा भाषेतील उपयोगाचे संख्याशास्त्रीय परिमाणाने क्रम उपलब्ध असल्यास
 • शब्दाचे क्लिष्टता मापन उपलब्ध असल्यास

उच्चार[संपादन]

 • इंग्रजी (English): acambhaa
 • उर्दू :
 • कन्नड :
 • गुजराथी :
 • तामीळ :
 • तेलुगू :
 • पंजाबी :
 • संस्कृत (संस्कृत):
 • हिंदी (हिंदी) : अचंभा
 • शब्दाचे आय पी ए उच्चारणं,मेडीया फाइल/ऱ्हस्व उच्चारणं/दीर्घ उच्चारणं/उच्चारणातील आघात

शब्दजाती(उपजाती)[प्रकार/उपप्रकार][संपादन]

 • चित्र/छायाचित्र/रेखाचित्र
 • शब्दाचे विविध अर्थ
 • लिंग:(स्त्रीलिंगी/पुल्लिंगी, नपुंसकलिंगी)
  • स्त्रीलिंगीरूप:/पुल्लिंगीरूप:, नपुंसकलिंगीरूप:
 • वचन:
  • (एकवचनी रूप:/अनेकवचनी रूप:)
 • अर्थ: एखाद्या नवीन,असामान्य गोष्टीला पाहून किंवा ऐकून उत्पन्न होणारा भाव.
  • (पारिभाषिक संज्ञा असल्यास व्याख्या):

विभक्ती[संपादन]

भाषांतरे[संपादन]

भाषांतर करताना घ्यायची काळजी[संपादन]

शब्द केव्हा वापरावा[संपादन]

शब्द केव्हा वापरू नये[संपादन]

शब्दाचे वाक्यउपयोग[संपादन]

अधिक माहिती[संपादन]

संकीर्ण[संपादन]
उत्पत्ती[संपादन]
वाक्प्रचार[संपादन]

अचंबित होणे - अचानक भावाला आलेला पाहून वडील अचंबित झाले.

म्हणी[संपादन]
संधी व समास[संपादन]
साहित्यातील आढळ[संपादन]
 • साहित्यातील वृत्त/अलंकार/साहित्यिक प्रतिमा उपयोग
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द[संपादन]
 • इंग्रजी (English)
 • मराठी
 • हिंदी (हिंदी)
शब्द विग्रह[संपादन]
 • शब्दातील प्रत्यय
 • शब्दातील उपसर्ग
 • शब्दाची शक्य असलेली सर्व सामान्यरूपे
 • शब्दाची पदरूपे
 • शब्दाचे/पदाचे वाक्यातील स्थाना नुसार व प्रकारानुसार बदलणारे अर्थ
शब्दाचा इतिहास[संपादन]
 • शब्दाचा इतिहास आणि (प्रोटो इंडो-इराणी अथवा प्रोटो-इंडो-आर्यन शब्द उपलब्ध असल्यास)
 • शब्द मोडीत कसा लिहिला असेल
 • शब्द रोमन आणि इतर लिपीत कसा लिहावा
तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्द[संपादन]
समानार्थी बोली शब्द[संपादन]

आश्चर्य, विस्मय आश्चर्याची गोष्ट

विरुद्धार्थी मराठी शब्द[संपादन]
समान उच्चारणांचे इतर मराठी शब्द[संपादन]
इतर भाषांतील समानार्थी शब्द[संपादन]
हेसुद्धा पाहा[संपादन]
संदर्भ[संपादन]
बाह्य दुवे[संपादन]

वर्गीकरणे[संपादन]

 • शब्दाच्या प्रकार/उपप्रकारानुसार/पद/लिंगविचार/वचनविचार/विभक्ती विचार/वाक्प्रचार/म्हणी/अल्पाक्षरी/संधी/समास/पद/वाक्यातील कार्य/काळ
 • शिष्ट/अशिष्ट/सभ्य/असभ्य/प्रमाण/बोली/ऐतिहासिक/फक्त लिखित/शब्द रस शक्ती/ शब्दाचा मराठी भाषेतील वापर/शृंगारिक अर्थाचे/विषयवार पारिभाषिक संज्ञा/शालेय/अशालेय/चुकीचे लेखन दाखवलेले (असे लिहू नका);वर्णमाला,चिन्हे ,विरामचिन्हे,जोडाक्षरे
 • वर्णानुक्रम/अंत्यस्वर/उपांत्यस्वर/अंत्यव्यंजन/ऱ्हस्व-दीर्घ,इकार-उकार/शब्दकोड्यातील रकान्यानुसार अक्षरसंख्या
 • शब्दाचे भाषेतील वापराचे प्रमाणानुसार अनुक्रम/ भाषा उद्भव
 • प्रबंधकीय श्रेणी: अपूर्ण/विवाद्य/अनिश्चित/विकिकरण/शुद्धलेखन सुधारणा/विशेष/चित्रे हवे/ मेडीया हवे/विशिष्ट संदर्भ असलेले-संदर्भ हवे असलेले.


आंतरविकी दुवे