वर्ग:विस्तार विनंती

Wiktionary कडून
Jump to navigation Jump to search

मराठी भाषेतील 'विक्शनरी'मध्ये आपले स्वागत आहे.

नेहमी ऊपयूक्तसाचे.संदर्भ

'विक्शनरी' हा एक मुक्त शब्दकोश आहे. ही त्याची आवृत्ती आपण घडवू शकता. 'विक्शनरी'मध्ये शब्दांची भर घालण्यासाठी व लेखात भर घालण्या साठी मदतीचा लेख येथे उपलब्ध आहे. सध्या 'मराठी विक्शनरी'मध्ये शब्दांची एकूण संख्या २,३०१ पेक्षा अधिक आहे.

ज्ञान दानाने वाढत या ऊक्तीवर विश्वास ठेवणारे मराठी भाषेचे व्यासंगी अभ्यासक आणि विद्यार्थी मराठी विक्शनरीत भरभरून शब्ददान करतील अशी आशा आहे.

मराठी भाषाप्रेमींनी ह्या उपक्रमाला हातभार लावल्यास विक्शनरी लवकरच प्रगती करेल.
भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद!