कलमांशी न जोडल्या गेलेली पाने

Jump to navigation Jump to search

हे पान (संलग्नीकरणास आधारभूत असणाऱ्या नामविश्वातील)संलग्न नसलेल्या डाटाकलमांची यादी करते.ही यादी उतरत्या पान-ओळखणीनुसार(descending page ID) पृथक केल्या गेली आहे,जेणेकरुन नविनतम पाने यादीत वर आहेत.

 

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. विक्शनरी:Style guide
 2. विक्शनरी:Username policy
 3. साचा:मुखपृष्ठमथळा
 4. साचा:मुखपृष्ठ नवीन पान
 5. साचा:Quote/doc
 6. साचा:Quote
 7. साचा:मुखपुष्ठ पर्ज
 8. विक्शनरी:चावडी/आंतरविकिसंदेश
 9. विक्शनरी:चावडी/जुनी चर्चा ३
 10. सूची:सत-st
 11. सूची:चंदगडी बोलीभाषा
 12. साचा:Archive for converted wikitext talk page
 13. साचा:Wikitext talk page converted to Flow
 14. साचा:LQT post imported with different signature user
 15. साचा:LQT post imported with supressed user
 16. साचा:Archive for converted LQT page
 17. साचा:LQT page converted to Flow
 18. साचा:LQT Moved thread stub converted to Flow
 19. साचा:FlowMention
 20. वर्ग:स्थानिकीकरणाकरिता उपयुक्त नोंदी
 21. सूची:धुळपाटी
 22. साचा:=झेक=
 23. सूची:आगरी बोलीभाषा
 24. सूची:अहिराणी बोलीभाषा
 25. सूची:क्रियापदे
 26. साचा:गल्लत
 27. सूची:भारतीय व्यक्ती नावे
 28. साचा:*
 29. सूची:पूर्व मावळी बोलीभाषा
 30. सूची:चित्पावनी बोलीभाषा
 31. सूची:मालवणी बोलीभाषा
 32. सूची:कोकणी भाषा
 33. सूची:कोलामी बोलीभाषा
 34. सूची:वाघरी बोलीभाषा
 35. सूची:कादोडी बोली
 36. विक्शनरी:सजगता/0
 37. साचा:दुजोरा हवा
 38. सूची:कोल्हापुरी बोली
 39. सूची:मराठी बोलीभाषांमधील शब्द
 40. विक्शनरी:धूळपाटी/सगाप२
 41. सूची:मराठी विशेषणे
 42. सूची:महाराष्ट्री प्राकृत शब्दार्थ
 43. साचा:इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा शीघ्र संदर्भ
 44. साचा:मराठी-इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञा शीघ्र संदर्भ
 45. सूची:इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा
 46. सूची:विकिपीडिया:मराठी-इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञा
 47. विक्शनरी:मराठी विकिपीडिया पारिभाषिक संज्ञा
 48. विक्शनरी:धूळपाटी/सगाप
 49. विक्शनरी:चावडी/२०१३
 50. विक्शनरी:चावडी/जुनी चर्चा २

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).