कलमांशी न जोडल्या गेलेली पाने

Jump to navigation Jump to search

हे पान (संलग्नीकरणास आधारभूत असणाऱ्या नामविश्वातील)संलग्न नसलेल्या डाटाकलमांची यादी करते.ही यादी उतरत्या पान-ओळखणीनुसार(descending page ID) पृथक केल्या गेली आहे,जेणेकरुन नविनतम पाने यादीत वर आहेत.

 

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. सहाय्य:Starting a new page
 2. सूची:वऱ्हाडी भाषा
 3. विक्शनरी:Chęciny
 4. वर्ग:मराठीकरण
 5. विक्शनरी:Style guide
 6. विक्शनरी:Username policy
 7. साचा:मुखपृष्ठमथळा
 8. साचा:मुखपृष्ठ नवीन पान
 9. साचा:Quote/doc
 10. साचा:Quote
 11. साचा:मुखपुष्ठ पर्ज
 12. विक्शनरी:चावडी/आंतरविकिसंदेश
 13. विक्शनरी:चावडी/जुनी चर्चा ३
 14. सूची:सत-st
 15. सूची:चंदगडी बोलीभाषा
 16. वर्ग:स्थानिकीकरणाकरिता उपयुक्त नोंदी
 17. सूची:धुळपाटी
 18. साचा:=झेक=
 19. सूची:आगरी बोलीभाषा
 20. सूची:अहिराणी बोलीभाषा
 21. सूची:क्रियापदे
 22. साचा:गल्लत
 23. सूची:भारतीय व्यक्ती नावे
 24. साचा:*
 25. सूची:पूर्व मावळी बोलीभाषा
 26. सूची:चित्पावनी बोलीभाषा
 27. सूची:मालवणी बोलीभाषा
 28. सूची:कोकणी भाषा
 29. सूची:कोलामी बोलीभाषा
 30. सूची:वाघरी बोलीभाषा
 31. सूची:कादोडी बोली
 32. विक्शनरी:सजगता/0
 33. साचा:दुजोरा हवा
 34. सूची:कोल्हापुरी बोली
 35. सूची:मराठी बोलीभाषांमधील शब्द
 36. विक्शनरी:धूळपाटी/सगाप२
 37. सूची:मराठी विशेषणे
 38. सूची:महाराष्ट्री प्राकृत शब्दार्थ
 39. साचा:इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा शीघ्र संदर्भ
 40. साचा:मराठी-इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञा शीघ्र संदर्भ
 41. सूची:इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा
 42. सूची:विकिपीडिया:मराठी-इंग्लिश पारिभाषिक संज्ञा
 43. विक्शनरी:मराठी विकिपीडिया पारिभाषिक संज्ञा
 44. विक्शनरी:धूळपाटी/सगाप
 45. विक्शनरी:चावडी/२०१३
 46. विक्शनरी:चावडी/जुनी चर्चा २
 47. साचा:सामान्यरुप
 48. विक्शनरी:प्रत्यय उपसर्ग अभ्यास
 49. विक्शनरी:धूळपाटी/संपादन गाळणी परिक्षणे
 50. वर्ग:गणित

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).