औचित्य

Wiktionary कडून

आदर्श क्रम(पाहा नमुना लेख):

मराठी शब्द ( हा शब्द मराठी भाषेत वापरात येतो)


• शब्दाची माहिती
  • शब्दार्थ : उचित असण्याचा भाव
  • अधिक माहिती : वापर - त्यांनी आभाराचे औचित्य दाखवले. वेळीच केलेली उचित कृती.
  • समानार्थी शब्द :
  • इतर भाषेत उच्चार :
• इतर भाषेतील समानार्थी शब्द
शब्दाचे व्याकरण