सगळ्यात कमी बदल असलेले लेख

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती १६:३०, १३ जुलै २०२० पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. Cell Contents‏‎ (१ आवर्तन)
 2. ब्लू शिफ्ट‏‎ (१ आवर्तन)
 3. बॉल बिअरिंग‏‎ (१ आवर्तन)
 4. ऍम्प्लीट्यूड‏‎ (१ आवर्तन)
 5. फ़्रेम ऑफ़ रेफ़्रन्स‏‎ (१ आवर्तन)
 6. थंडरस्टॉर्म‏‎ (१ आवर्तन)
 7. इलिप्सॉइड‏‎ (१ आवर्तन)
 8. Line Numbering‏‎ (१ आवर्तन)
 9. कार्यालयीन फर्निचर‏‎ (१ आवर्तन)
 10. Templatetalk:मुखपृष्ठ विशेष‏‎ (१ आवर्तन)
 11. Manage Bookmarks‏‎ (१ आवर्तन)
 12. Index Entry‏‎ (१ आवर्तन)
 13. रिस्टोरिंग‏‎ (१ आवर्तन)
 14. एक्विलिब्रियम‏‎ (१ आवर्तन)
 15. तत्सम शब्द‏‎ (१ आवर्तन)
 16. Presentation Wizard‏‎ (१ आवर्तन)
 17. Expunge‏‎ (१ आवर्तन)
 18. पिरिऑडिक टाईम‏‎ (१ आवर्तन)
 19. Reply to All‏‎ (१ आवर्तन)
 20. Next Document‏‎ (१ आवर्तन)
 21. एलॉन्गेशन‏‎ (१ आवर्तन)
 22. Delete Contents‏‎ (१ आवर्तन)
 23. Browse Folders‏‎ (१ आवर्तन)
 24. New Tab‏‎ (१ आवर्तन)
 25. मानिनी‏‎ (१ आवर्तन)
 26. Personal Toolbar Folder‏‎ (१ आवर्तन)
 27. Eyedropper‏‎ (१ आवर्तन)
 28. कॉम्प्रेसिबल‏‎ (१ आवर्तन)
 29. Mark All Message as Read‏‎ (१ आवर्तन)
 30. Save As‏‎ (१ आवर्तन)
 31. नोर्मल‏‎ (१ आवर्तन)
 32. Interactive Search‏‎ (१ आवर्तन)
 33. Graphics‏‎ (१ आवर्तन)
 34. मराठी शाब्दबंध‏‎ (१ आवर्तन)
 35. टेस्ट रिसर्च‏‎ (१ आवर्तन)
 36. Suspend‏‎ (१ आवर्तन)
 37. हुर्रे‏‎ (१ आवर्तन)
 38. Zipcode‏‎ (१ आवर्तन)
 39. Hidden Paragraphs‏‎ (१ आवर्तन)
 40. List View‏‎ (१ आवर्तन)
 41. डायमेन्शन्लेस‏‎ (१ आवर्तन)
 42. Custom Slide Show‏‎ (१ आवर्तन)
 43. तितिलंबम्‏‎ (१ आवर्तन)
 44. Value Highlighting‏‎ (१ आवर्तन)
 45. पोटेन्शिअल (डिफरन्स)‏‎ (१ आवर्तन)
 46. DataPilot‏‎ (१ आवर्तन)
 47. Page Source‏‎ (१ आवर्तन)
 48. डायपोल‏‎ (१ आवर्तन)
 49. Description of the project:‏‎ (१ आवर्तन)
 50. Can't Restore‏‎ (१ आवर्तन)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).