सगळ्यात जास्त बदल झालेले लेख

Jump to navigation Jump to search

खालील माहिती सयीमधील (कॅशे) आहे व ती ०१:२६, २५ जून २०१९ पर्यंत अद्ययावत् आहे. जास्तीतजास्त ५,००० प्रतिफळे सयीमध्ये असतात.

खाली # ते #५० पर्यंतच्या कक्षेतील ५० निकाल दाखविले आहेत.

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).

 1. धूळपाटी/इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा‏‎ (२२५ आवर्तने)
 2. मुखपृष्ठ‏‎ (९७ आवर्तने)
 3. प्रसिद्ध‏‎ (९७ आवर्तने)
 4. मेळा‏‎ (५७ आवर्तने)
 5. मुंगी‏‎ (५५ आवर्तने)
 6. मी‏‎ (५२ आवर्तने)
 7. आणि‏‎ (४४ आवर्तने)
 8. शब्दक्रीडा दालन‏‎ (३६ आवर्तने)
 9. ‏‎ (३६ आवर्तने)
 10. pole‏‎ (३६ आवर्तने)
 11. poll‏‎ (३५ आवर्तने)
 12. मराठी‏‎ (३३ आवर्तने)
 13. afternoon‏‎ (३३ आवर्तने)
 14. order‏‎ (३३ आवर्तने)
 15. Current events‏‎ (३१ आवर्तने)
 16. मराठी व्याकरण‏‎ (२९ आवर्तने)
 17. automatic‏‎ (२८ आवर्तने)
 18. मराठी विक्शनरी प्रकल्प पाने‏‎ (२८ आवर्तने)
 19. अंकगणित‏‎ (२६ आवर्तने)
 20. तू‏‎ (२६ आवर्तने)
 21. zero‏‎ (२६ आवर्तने)
 22. live‏‎ (२६ आवर्तने)
 23. एक‏‎ (२६ आवर्तने)
 24. horse‏‎ (२४ आवर्तने)
 25. archive‏‎ (२४ आवर्तने)
 26. child‏‎ (२४ आवर्तने)
 27. cat‏‎ (२४ आवर्तने)
 28. नदी‏‎ (२४ आवर्तने)
 29. Internet‏‎ (२३ आवर्तने)
 30. abandon‏‎ (२३ आवर्तने)
 31. guide‏‎ (२३ आवर्तने)
 32. आग‏‎ (२३ आवर्तने)
 33. जीभ‏‎ (२३ आवर्तने)
 34. eye‏‎ (२३ आवर्तने)
 35. crash‏‎ (२२ आवर्तने)
 36. शहर‏‎ (२१ आवर्तने)
 37. Computer‏‎ (२१ आवर्तने)
 38. spam‏‎ (२१ आवर्तने)
 39. variable‏‎ (२१ आवर्तने)
 40. bug‏‎ (२१ आवर्तने)
 41. ear‏‎ (२१ आवर्तने)
 42. nose‏‎ (२० आवर्तने)
 43. अऊत‏‎ (२० आवर्तने)
 44. Marathi‏‎ (२० आवर्तने)
 45. abandoned‏‎ (१९ आवर्तने)
 46. tongue‏‎ (१९ आवर्तने)
 47. Wiktionary‏‎ (१९ आवर्तने)
 48. compatible‏‎ (१९ आवर्तने)
 49. संथा‏‎ (१९ आवर्तने)
 50. Text‏‎ (१८ आवर्तने)

पाहा (मागील ५०) (पुढील ५०) (२० | ५० | १०० | २५० | ५००).